lv | ru | en

Semināri

Tiešsaistē
25. aprīlī no 10.00 līdz 13.30
Komunikācija sociālajos tīklos: riski un iespējas
Mērķauditorija: preses sekretāri, sabiedrisko attiecību speciālisti, darbinieki iestādēs/pašvaldībās un jebkuri citi interesenti, kas veido komunikāciju sociālajos tīklos.
Programmā:
1.     Lietišķā saskarsme mūsdienu pasaulē. Informatizācija, komunikācija un personība tīklā un ārpus tā.
2.      Sociālie tīkli, to tipi. Negatīvā un pozitīvā sociālo tīklu ietekme. Iespējas lietišķajā vidē. Iestāžu komunikācija sociālajā tīklā.
3.      Sociālo tīklu problēmas: privātums, drošība, cenzūra, atkarības, lietderīgums / nelietderīgums, mērķauditorijas krustošanās u.c.
4.      Komunikācijas specifika sociālajā tīklā. Iestāžu komunikācijas specifika. Valodas specifika sociālajos tīklos.
5.      Komunikācijas riski sociālajā tīklā: neformāla un formāla saziņa, saziņas tēmas zaudēšana, tēla „atvieglošana” u.c.
6.      Radošuma iespējas un riski. Grafikas un infografikas potences sociālajā tīklā.
Gaidīsim iepriekš sagatavotus jautājumus!
Lektore:  Mg. philol., Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.
Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde