lv | ru | en

Semināri

Tiešsaistē
20. augustā no 10.00 līdz 13.30
Lietišķā retorika
Mērķauditorija: uzņēmumu un iestāžu darbinieki
Semināra mērķis: sniegt priekšstatu par mūsdienu lietišķo retoriku, veidot prasmes atpazīt galvenās problēmas un riskus lietišķajā retorikā un rast veidus tos neitralizēt.
Programmā:
1.      Lietišķā retorika šodien
·         Retorika mūsdienu lietišķajā pasaulē
·         Komunikācijas veiksmes un neveiksmes
·         Komunikācijas neveiksmes faktori
2.     Lietišķā retorika un prezentēšana
·         Publiskās prezentācijās specifika
·         Power Point prezentācija un tā problēmas
·         Papildu resursi publiskās prezentācijas veidošanā
3.     Retorisks praktikums
·         Uzmanības pievēršanas paņēmieni runā
·         Prezentāciju korekcijas Power Point
Gaidīsim iepriekš sagatavotus jautājumus!
Lektore: Mg. philol., Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde