lv | ru | en

Mūsu lektori

Mācību centra LETIJA MC lepnums  ir mūsu lektori,

īpaši tie, kas daudzu gadu laikā ir palikuši uzticīgi tikai mums un ir pierādījuši, ka ir augstākās raudzes profesionāļi un lieliski praktiķi, kas ne tikai lasa savus seminārus Rīgā, bet arī labprāt brauc uz novadiem, nododot savas zināšanas un pieredzi mācīties un augtgribošiem ļaudīm visā Latvijā (skat. sadaļu Semināri novados: mēs braucam pie Jums un Atsauksmes):

Inta Urbanoviča, Dr. philol. , doc. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra,

Baiba Saulīte, Dr. philol. valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece,

Sigita Kušnere, Mg. philol., Latvijas Universitātes HZF lektore, redaktore,

Inga Milēviča, Mg. philol., Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle,

Inga Ošiņa, Iekšlietu ministrijas Finanšu vadības departamenta vecākā eksperte,

Inga Veide, Mg. oec. LRGA profesionāla grāmatveža sertifikāts, 18 gadu stāžs budžeta grāmatvedībā, pieredze budžeta iestāžu gada pārskatu revīzijā,

Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Žurnāla „Nodokļi & Komercija” redaktore., viena no vadošajām nodokļu ekspertēm Latvijā, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, (sertifikāts Nr.107), rakstu autore žurnāliem: „Praktiskais Latvietis”, „Latvijas Vēstnesis”, „iFinanses”. Grāmatas „Komersanta ABC” autore,

Olga Kārkliņa, Mg. Psih., praktizējoša klīniskā psiholoģe,

Natālija Praliča, Mg. Psih., izglītības psiholoģe, sociālo zinātņu maģistre sabiedrības pārvaldē,

Ingrīda Veikša, Dr. iur. Biznesa augstskolas Turība profesore, veidojusi raidījumus Latvijas Televīzijā, kā arī strādājusi kā juriste, ir vairāku zinātnisku rakstu un grāmatu tiesību jautājumos autore, zvērināta advokāte,

Vineta Dārzniece, Mg. iur.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietniece. 

Izvēlies savu lektoru!

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde pirtis