lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

Tiešsaistē
15. martā no 10.00 līdz 14.00
Dokumentu tekstveide valodas aspektā
Praktiskas ievirzes kurss par dokumentu valodu un tās uzlabošanas iespējām
(darbs ar reāliem dokumentiem un kļūdu analīze no dokumentiem)
Mērķis: piedāvāt pārskatu par uzņēmumam būtiskām lietišķās valodas aktualitātēm, kā arī darboties praktiski, analizējot un rediģējot dažādus dokumentu tipu piemērus.
Programmā:

1.       Normatīvie akti, vadlīnijas un rokasgrāmatas, kas nosaka dokumentu izstrādi.

2.      Dokumentu formālā struktūra.

3.      Hibrīdvalodas pazīmes dokumentu tekstveidē.

4.      Dokumentu valoda – emocionālais un stilistiskais noformējums:

4.1.       Stilistiskais paaugstinājums;

4.2.      Stilistiskais pazeminājums;

4.3.      Emocionālā nokrāsa.

5.   Dokumentu valoda – gramatiskais noformējums:

5.1.    Vārdšķiras un gramatisko formu izvēle;

5.2.   Teikuma gramatiskais centrs;

5.3.   Vārdu secība.

6.   Dokumentu valoda – ortogrāfiskais noformējums.

7.   Dokumentu valoda – leksikostilistiskais noformējums.

8.   Praktiski piemēri – dokumentu rediģēšana un pilnveide:

8.1.   Gatavu dokumentu valodas analīze;

8.2.   Gatavu dokumentu valodas rediģēšana un pilnveide.

Lektore: Dr. philol. , doc. Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde