lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

Tiešsaistē
25. septembrī no 10.00 līdz 14.00
Literārā rediģēšana
Mērķauditorija: korektori, redaktori, tulki, tulkotāji, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, personālvadības speciālisti, biroja administratori, lietveži, reklāmas aģentūru darbinieki u. c. interesenti.
Seminārā pievērsta uzmanība literārās valodas izpratnei, dzīvam valodas lietojumam atbilstoši situācijai un mērķim.
Semināra laikā tiks piedāvāta iespēja praktiski rediģēt dažādus tekstus, kopīgi pārrunājot kļūdas un neprecizitātes un meklējot vispiemērotāko labojumu.
Programmā:

a.      Likumi, noteikumi un valodas lietojuma brīvība.

b.      Daiļliteratūras brīvdomība un lietišķo rakstu precizitāte.

c.       Valodas līdzekļu taupīgs un pārdomāts lietojums.

2.    Prasmes, strādājot ar Word.

a.      Rediģēšanas procesā noderīgas pamatfunkcijas.

b.      Reģistrētās izmaiņas.

c.       Teksta formatējums un dizains.

3.      Viegli pieejami resursi valodas lietojuma kompetences uzlabošanai.

4.      Noderīgi tehniskie risinājumi.

a.      Transliterācija vs. oriģinālrakstība.

b.      Dažādu failu veidu konvertēšana, rediģēšana.

5.      Dažādu tekstu veidu rediģēšana, praktiskās pieredzes piemēri.

a.      Lietišķie raksti.

b.      Daiļliteratūras valodas īpatnības.

c.       Oriģinālteksts un tulkojums.

 Lektore: Mg. philol. Sigita Kušnere, LU HZF lektore, redaktore
Maksa: EUR 75

 

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde