lv | ru | en

martā

!!! Lai apskatītu programmu, klikšķiniet uz attiecīgā semināra nosaukuma

Jaunums!
Praktiskas ievirzes kurss par dokumentu valodu un tās uzlabošanas iespējām
(darbs ar reāliem dokumentiem un kļūdu analīze no dokumentiem)
4. martā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Dr. philol., Inta Urbanoviča
Maksa: EUR 75

5. martā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

6. martā no 10.00 līdz 14.30
Seminārs speciālistiem, kuru darba pienākumi saistīti ar palīdzības sniegšanu vai saskarsmi ar specifiskām klientu grupām
Lektore: Olga Kārkliņa
Maksa: EUR 75 
12.
 martā no 10.00.00 līdz 14.30
Lektore: Inga Ošiņa
Maksa: EUR 75 
19. martā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Inga Milēviča
Maksa: EUR 75

20. martā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

25. martā no 10.0 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

26. martā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Natālija Praliča
Maksa: EUR 75 

 
LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde