lv | ru | en

maijs tiešsaistē

!!! Lai apskatītu programmu, klikšķiniet uz attiecīgā semināra nosaukuma

Tiešsaistē
11. maijā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Mg. philol., Sigita Kušnere, LU HZF lektore, redaktore
Maksa: EUR 75

Tiešsaistē
17. maijā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Dr. philol., Inta Urbanoviča, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

Tiešsaistē
18. maijā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Mg. philol., Inga Milēviča
Maksa: EUR 75

Tiešsaistē
25. maijā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Mg. philol., Inga Milēviča
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde