lv | ru | en

maijā

Lai apskatītu programmu, klikšķiniet uz attiecīgā semināra nosaukuma!

24. maijā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Daina Dzilna, projekta speciāliste juridiskajos un iepirkuma jautājumos, LPS iepirkumu speciāliste
Maksa: EUR 75

25. maijā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Dr. philol. Baiba Saulīte, valodniece
Maksa: EUR 75

29. maijā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Rita Juhņēviča
Maksa: EUR 75 
30.maijā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

31.maijā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Dr. philol. Līga Ciematniece, valodniece
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde