lv | ru | en

augustā

Lai apskatītu programmu, klikšķiniet uz attiecīgā semināra nosaukuma! 

1. augustā no 10.0 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75 

9. augustā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Daina Dzilna, projekta speciāliste juridiskajos un iepirkuma jautājumos, LPS iepirkumu speciāliste
Maksa: EUR 75

14.  augustā no 10.00 līdz 14.30
Seminārs speciālistiem, kuru darba pienākumi saistīti ar palīdzības sniegšanu vai saskarsmi ar specifiskām klientu grupām
Lektore: Olga Kārkliņa
Maksa: EUR 75 
22. augustā no 10.00 līdz 14.30
23. augustā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Rita Juhņēviča
Maksa: EUR 75  
Jauna programma!
24. augustā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Inga Milēviča
Maksa: EUR 75

28. augustā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

29. augustā no 10.00 līdz 14.00
Lektore: Inga Milēviča
Maksa: EUR 75

30. augustā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Ilga Robežniece
Maksa: EUR 75

31. augustā no 10.00 līdz 14.30
Lektore: Dr. philol. Baiba Saulīte
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde