lv | ru | en

Semināri

Tiešsaistē
28. septembrī no 10.00 līdz 13.30
Lietišķā saskarsme un etiķete 
Mērķauditorija: uzņēmumu un iestāžu vadītāji, ierēdņi, speciālisti, sekretāri un jebkuri citi interesenti.
Semināra mērķis: sniegt priekšstatu par mūsdienu lietišķo saskarsmi un etiķeti, veidot prasmes atpazīt galvenās problēmas un riskus lietišķajā saskarsmē un etiķetē , kā arī rast veidus tos neitralizēt.
Programmā:
1.       Lietišķā saskarsme un etiķete šodien
a.      Lietišķā saskarsme mūsdienu pasaulē
b.      Birokrātiskais žargons un politkorektums
c.       Lietišķās etiķetes galvenie principi
d.      Universālie lietišķās saskarsmes likumi
2.      Lietišķās saskarsmes problēmas un riski
a.      Problēmas un riski telefona sarunā
b.      Problēmas un riski elektroniskajā sarakstē
c.       Problēmas un riski sociālajos tīklos
d.      Problēmas un riski publiskajās prezentācijās
3.      Lietišķās etiķetes problēmas un riski
a.       Problēmas un riski laipnības kategorijā
b.      Problēmas un riski sarunās un pārrunās
c.       Problēmas un riski apģērba etiķetē
d.      Problēmas un riski neverbālajā uzvedībā
Lektore: Mg. philol., Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.
Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde