lv | ru | en

Semināri

21. novembrī no 10.00 līdz 14.30
Praktisks seminārs katram sevi cienošam uzņēmumam un organizācijai, lai Jūsu dokumenti būtu noformēti atbilstoši valodas normām!
Lietišķo rakstu valoda: vērojumi un ieteikumi
Seminārs paredzēts klausītājiem, kas vēlas uzlabot savas zināšanas latviešu literārās valodas normu izpratnē, kā arī specializējas lietišķo rakstu veidošanā.
Auditorija tiek informēta par aktuālo latviešu valodas kultūrā, tai tiek piedāvāti izdales materiāli ar lietišķajā sfērā izplatītiem valodas kultūras problēmjautājumiem.
Darba gaitā tiek aplūkotas tipiskās lietišķo rakstu valodas pazīmes un tiek analizēti konkrēti valodas prakses piemēri.
Noslēgumā klausītājiem tiek sniegts pārskats par jaunākajām publikācijām latviešu valodas normēšanā.
Programmā:
1.                   Lietišķo rakstu valodas specifika:
 • lietišķais stils un citi valodas funkcionālie paveidi;
 • konkrēta lietojuma joma;
 • izteiksmes līdzekļu ekonomija;
 • valodas līdzekļu standartizācija;
 • izteiksmes precizitāte;
 • emocionālā neitralitāte.
2.                  Galvenās lietišķās tekstveides neprecizitātes praksē:
 • emocionāli ekspresīvi izteiksmes līdzekļi;
 • lieki izteiksmes līdzekļi;
 • aizgūti izteiksmes līdzekļi;
 • sarežģītas teikumu konstrukcijas;
 • lielo burtu lietojums;
 • īpašvārdu atveide;
 • saīsinājumu veidošana;
 • formveidošana;
 • interpunkcija u. tml.
Gaidām iepriekš sagatavotus jautājumus!
Lektore: Dr. philol.Baiba Saulīte, valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece
Maksa: EUR 75
LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde