lv | ru | en

Semināri

25.septembrī no 10.0 līdz 14.30
Dokumentu pārvaldība.
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrāde
Mērķauditorija: institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri , kuriem ir svarīgi, lai:
·         izstrādātie dokumenti būtu atbilstoši LV normatīvajai videi un institūcijas, uzņēmuma darbību vajadzībām;
·         lietu nomenklatūra nebūtu tikai formāls dokuments, bet būtu darba instruments ar, kura palīdzību pārvaldīt institūcijas, uzņēmuma dokumentus;
·         dokumenti ir izvērtēti un noteikta to arhīviskā vērtība, lai saglabātu tos dokumentus , kas kalpo kā pierādījumi, apliecinājumi, bet lieki neglabātu tos, kuru arhīviskā vērtība ir īslaicīga.
Seminārs paredzēts visām institūcijām, kuru darbības laikā veidojas dokumenti. Kā sagrupēt dokumentus, kā tos uzskaitīt? Kāds ir katra dokumenta glabāšanas laiks? Vai jāuzskaita elektroniskie dokumenti, kā to izdarīt atbilstoši normatīvajam regulējumam, par visu runāsim semināra laikā.
Seminārs paredzēts iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju darbiniekiem.
Programmā:
1.       Dokumentu identifikācija un izvērtēšana.
2.      Dokumentu klasifikācijas shēmas izstrāde.
3.      Dokumentu uzskaite (papīra+ elektronisko).
4.      Lietu nomenklatūras veidi un to izstrāde, dokumentu sistematizācija lietās.
5.      Lietu nosaukumu veidošana, izmaiņu izdarīšana, pieejamība u.c.
6.      Riski un to novēršana utt.
Semināra laikā paredzēti praktiskie darbi.
Lektore: Ilga Robežniece, kurai irvairāk, kā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, beigusi LU, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu.
Lektore piedalījusies dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādē, sagatavojusi MK noteikumus „ Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. 15 gadu darba pieredze strādājot Latvijas Nacionālajā arhīvā – veicot iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, zvērinātu notāru uzraudzību, kā arī vadot metodiskā nodrošinājuma nodaļu. Ikdienas darbā lektore palīdz praktiski izstrādāt klasifikācijas shēmas, lietu nomenklatūras, kā arī veic praktisko darbinieku apmācību- dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā iestādēs, uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās.
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde