lv | ru | en

Semināri

 
4. decembrī no 10.00 līdz 14.30
Literārā rediģēšana
Mērķauditorija: korektori, tulki, tulkotāji, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, personāldaļu vadītāji un darbinieki, biroja administratori, pašvaldību darbinieki, sekretāri, lietveži, reklāmas aģentūru darbinieki u. c. interesenti.
Seminārā pievērsta uzmanība literārās valodas izpratnei, literāro normu iedalījumam, kā arī izplatītāko kļūdu un neprecizitāšu tipiem.
Semināra laikā būs iespēja praktiski rediģēt dažādus tekstus, kopīgi pārrunājot kļūdas un neprecizitātes un meklējot vispiemērotāko labojumu. Klausītāji uzzinās par dažādiem kodificētiem materiāliem, kas izmantojami rediģējot.
Lektore: Dr. philol. Līga Ciematniece, valodniece
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde