lv | ru | en

Semināri

 Jaunums!
2. jūlijā no 10.00 līdz 14.30
Praktiskas ievirzes kurss par dokumentu valodu un tās uzlabošanas iespējām
Dokumentu valoda praksē
Mērķis: pievērst uzmanību dokumentu valodas īpatnībām, par pamatu izmantojot reālus valodas prakses piemērus, kā arī darboties praktiski, analizējot un rediģējot dažādus dokumentu tipu piemērus (kursa dalībniekiem ir iespēja darboties individuāli, uzlabojot savas prasmes dokumentu valodas izvēlē)
Programma:
1.       Normatīvie akti, vadlīnijas un rokasgrāmatas, kas nosaka dokumentu izstrādi
2.      Dokumentu formālā struktūra
3.      Hibrīdvalodas pazīmes dokumentu tekstveidē
4.      Emocionālais un stilistiskais noformējums
4.1.       Stilistiskais paaugstinājums
4.2.      Stilistiskais pazeminājums
4.3.      Emocionālā nokrāsa
5.      Gramatiskais noformējums
5.1.        Vārdšķiras un gramatisko formu izvēle
5.1.1.       Lietvārds
5.1.2.       Īpašības vārds
5.1.3.       Darbības vārds
5.2.      Teikuma gramatiskais centrs
5.3.      Vārdu secība
6.      Ortogrāfiskais noformējums
7.      Sintaktiski semantiskais noformējums
7.1.       Liekvārdība
7.2.      Vārdu trūkums
8.      Individuālais darbs – dokumentu rediģēšana un pilnveide
Lektore: Dr. philol. , doc.Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde