lv | ru | en

Semināri

 

17. decembrī no 10.00 līdz 14.30
Jaunumi likumdošanā no 01.04.2019.
ARHĪVA PĀRVALDĪBA.
Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana
Arhīvu likuma normu skaidrojums ( jauno MK 748 Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu” prasības un praktiskā piemērošana arhīva darbā)
Tēmas apskatītas ne tikai teorētiski, bet arī sasaistot tās ar praktiskiem piemēriem no arhivēšanas procesa.
Mērķauditorija: pašvaldību darbinieki, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu vadītāji, biroja, kancelejas un sekretariāta vadītāji, lietveži, sekretāri, visi tie, kas strādā ar iestādes arhīvu.
Klausītāji iegūs: zināšanas par arhīva darba organizāciju un  normatīvo aktu prasības darbam ar arhīva dokumentiem
Semināra tēmas saturiskais ietvars:
  • Arhīva darba organizācija un dokumentu arhivēšana:
  • Normatīvais regulējums (ārējais, iekšējais).
  • Dokumentu saglabāšana.
  • Dokumentu izvērtēšana, uzskaite.
  • Dokumentu nodošanas kārtība institūcijas arhīvā.
  • Dokumentu sistematizācija, lietu noformēšana, datējums, lietu nosaukums u.c.
Aprakstīšana:
  • lapu numurēšana, apliecinājuma ieraksta veidošana, lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts;
  • lietu aprakstu (uzskaites sarakstu) izstrāde;
  • vēsturiskās izziņas (vairāklīmeņu arhīviskā apraksta) izstrāde u.c.
Dokumentu:
·         izvērtēšana un atlase iznīcināšanai;
·         dokumentu iznīcināšanas aktu izstrāde;
·         faktiskā dokumentu iznīcināšana.
·         Lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaude.
·         Dokumentu pieejamība, izmantošana (arhīva izziņas izstrāde).
·         Dokumentu nodošana valsts glabāšanā.
·         Tipveida kļūdas arhivēšanas procesā un to novēršana.
Lektore: Ilga Robežniece,mg. sc., dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte, vairāk kā 20 gadu pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvā regulējuma izstrādē, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „ Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” , personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu sarakstu u.c. Piedalījusies darba grupā pilotprojekta ietvaros par elektronisko dokumentu saglabāšanu, arhivēšanu.
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde