lv | ru | en

Semināri

Tiešsaistē

8. jūnijā no 10.00 līdz 13.30
Zero Waste komunikācija
Mērķauditorija: uzņēmumu un iestāžu vadītāji, ierēdņi, speciālisti, sekretāri,
sabiedrisko attiecību speciālisti, personālvadības speciālisti, biroja administratori, lietveži, reklāmas aģentūru darbinieki, kā arī tie, kas regulāri sazinās ar klientiem u. c. interesenti.
Programmā:
1.    Mūsdienu komunikācijas iezīmes. Mūsdienu komunikācijas pārbagātība un pārslogotība.
2.   Komunikācija un Zero Waste ideoloģija. Jēdzienu grupa: ekovalodniecība, digitālais detokss, digitālais minimālisms. Zero Waste komunikācijas pazīmes.
3.   Lieki elementi valodas lietošanā: liekas pieturzīmes, lieki vārdi, liekas konstrukcijas.
4.   Komunikācijas efektivizācijas paņēmieni: Fog indekss, viegla un draudzīga valoda, vizualizācija un teksta noformēšana.
Lektore: Mg. philol., Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.
Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.
Maksa: EUR 75

 

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde