lv | ru | en

Mūsu lektori

  LETIJAS MC lepnums
 
ir mūsu lektori, it īpaši tie, kas daudzu gadu laikā ir palikuši uzticīgi tikai mums un ir pierādījuši, ka ir augstākās raudzes profesionāļi un lieliski praktiķi, kas ne tikai lasa savus seminārus Rīgā, bet arī labprāt brauc uz novadiem, nododot savas zināšanas un pieredzi mācīties un augt gribošiem ļaudīm visā Latvijā
(skat. sadaļu Semināri novados: mēs braucam pie Jums un Atsauksmes)
 
Ilga Robežniece, Mg. sc.,dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte, vairāk kā 20 gadu pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvā regulējuma izstrādē, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „ Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” , personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu sarakstu u.c. Piedalījusies darba grupā pilotprojekta ietvaros par elektronisko dokumentu saglabāšanu, arhivēšanu,
Daina Dzilna, projekta speciāliste juridiskajos un iepirkuma jautājumos, LPS iepirkumu speciāliste,
Baiba Saulīte, Dr. philol. valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece,
Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi. Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle,
Inga Veide, Mg. oec.LRGA profesionāla grāmatveža sertifikāts, 18 gadu stāžs budžeta grāmatvedībā, pieredze budžeta iestāžu gada pārskatu revīzijā,
Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Žurnāla „Nodokļi & Komercija” redaktore., viena no vadošajām nodokļu ekspertēm Latvijā, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, (sertifikāts Nr.107), rakstu autore žurnāliem: „Praktiskais Latvietis”, „Latvijas Vēstnesis”, „iFinanses”. Grāmatas „Komersanta ABC” autore,
Rita Juhņēviča, CMC (CMC: Certified Management Consultant), sertificēta vadības konsultante, Starptautiskais vadības konsultantu institūts, SIA „INDIGO LINE” finanšu direktore, ilggadēja pieredze valsts pārvaldes institūciju darbā, kā arī liela pieredze darbā ar ES projektiem,
Vineta Dārzniece, Mg. iur.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietniece,
Inga Ošiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece,
Olga Kārkliņa, Mg. Psih. praktizējoša klīniskā psiholoģe,
Natālija Praliča, izglītības psiholoģe, sociālo zinātņu maģistre sabiedrības pārvaldē,
Līga Ciematniece, Dr.philol. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra,
Ingrīda  VeikšaDr. iur. Biznesa augstskolas Turība profesore, veidojusi raidījumus Latvijas Televīzijā, kā arī  strādājusi tur kā juriste, ir vairāku zinātnisku rakstu un grāmatu tiesību jautājumos autore, zvērināta advokāte, 
Izvēlies savu lektoru!
 
LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde pirtis