lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

25. oktobrī no 10.00 līdz 14.30
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums un tā piemērošana
Mērķauditorija: personāla un uzņēmuma vadītāji, grāmatveži, kā arī citi uzņēmuma darbinieki, kuri risina ar personāla vadību un atlīdzību saistītus jautājumus.
Programmā:
1.       Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, aktualitātes un  izmaiņas no 2019. gada.
2.      Vienotās atlīdzības sistēmas pamatjautājumi.
3.      Mēnešalgu noteikšanas kārtība.
4.      Atlīdzības likuma piemērošanas īpatnības pašvaldībām un citām atvasinātām publisko tiesību juridiskajām personām.
5.      Darba apmaksa komisijās un padomēs.
6.      Darbu un pienākumu apvienošanas īpatnības un apmaksas kārtība.
7.      Motivēšanas sistēma (naudas balvas, brīvdienas, piemaksa par darba kvalitāti un darba ieguldījumu).
8.      Pabalsti un kompensācijas.
9.      Veselības apdrošināšana.
10. Amatu apraksti un Amatu katalogs, tā būtība un piemērošana.
11.   Informācijas publicēšanas noteikumi.
Lektore: Inga Ošiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Nodrošinājuma departamenta direktora vietniece
Maksa: EUR 75

 

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde