lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

21. decembrī no 10.00 līdz 14.30

darījumi skaidrā naudā.Kases operācijas.

Jaunumi par kases aparāta izmantošanu un darījumu apliecinošiem dokumentiem.

Mērķauditorija: kapitālsabiedrību un komersantu nodokļu speciālisti, grāmatveži, iestāžu vadītāji, visi interesenti.

Programma:

 1. Skaidrās naudas ierobežojumi.
 2. Darījumi ar juridiskām personām.
 3. Problēmas skaidras  naudas darījumos un likumu interpretācija.
 4. Kas ir nodokļu maksātāji?
 5. Darījumi starp SIA un SIA vai AS.
 6. Darījumi starp SIA un budžeta iestādi.
 7. Darījumi starp SIA un nevalstisko organizāciju.
 8. Darījumi starp SIA un personālsabiedrību.
 9. Darījumi ar fiziskām personām.
 10. Kas ir saimnieciskā darbība?
 11. Darījums ar fizisko personu - nerezidentu.
 12. Skaidras naudas darījums ir ar vai bez PVN?
 13. Ierobežojumi savstarpējos darījumos ar fiziskām personām.
 14. Ierobežojums privātpersonām.
 15. Skaidrās naudas izmaksa autoriem.
 16. Skaidrās naudas izmaksa pašnodarbinātajiem.
 17. Skaidras naudas izmaksa pēc uzņēmumu līguma.
 18. Algas izmaksa skaidrā naudā.
 19. Avansa norēķini.
 20. Kompensācijas izdevumi skaidrā naudā.
 21. Komandējuma izdevumi skaidrā naudā.
 22. Dividenžu izmaksa skaidrā naudā.
 23. Savstarpējs ieskaits.
 24. Bartera darījumi.
 25. Ziedojumi un dāvinājumi.
 26. Aizdevumi skaidrā naudā.
 27. Kapitalizācija.
 28. Tirdzniecība.
 29. Vairumtirdzniecība.
 30. Mazumtirdzniecība.
 31. Kases aprāti, biļetes un kvītis.
 32. Skaidras naudas lietošana tirgū.
 33. Kases orderi.
 34. Uz kādiem gadījumiem neattiecas deklarēšanas pienākums?
 35. Skaidras naudas lietošana veikalā.
 36. Skaidrās naudas deklarēšana.
 37. VID metodiskie norādījumi.
 38. Tiesu prakse.
 39. Atbildība un soda sankcijas.
 40. Kases operāciju veikšana.
 41. Kam vajadzīga kases grāmata?
 42. Kases grāmatas noformēšana.
 43. Kad jāveic ieraksti kases grāmatā?
 44. Vai kases grāmata ir vajadzīga, ja lieto kases aparātu jeb izraksta kvītis?
 45. Kādām iemaksām un izmaksām lieto kases orderus?
 46. Kases grāmatas glabāšana.
 47. Ja kases grāmata ir elektroniska.
 48. Ja naudu saņem pilnvarotā persona citas personas vietā.
 49. Kad nevajag uzņēmuma vadītāja parakstu uz kases izdevumu ordera?
 50. Vadītāja rakstisks rīkojums. Tā glabāšanas vieta.
 51. Pilnvara.
 52. Kases orderu žurnāls.
 53. Izmaksu saraksts, obligātie rekvizīti.
 54. Ko pēc izmaksu saraksta drīkst izmaksāt?
 55. Labojumu izdarīšana orderos.
 56. Kasieris un grāmatvedis.
 57. Ja grāmatvedību kārto pats.
 58. Kases pieņemšana un nodošana.
 59. Atbildība par kases drošību.
 60. Kases inventarizācija.
 61. Jaunumi par kases aparāta izmantošanu.
 62. Bankas termināls kartēm.
 63. Kases aparātu pārreģistrācija.
 64. Ja nestrādā kases aparāts.
 65. Ja kases čekā nav visi rekvizīti.
 66. Ja izraksta pavadzīmi.
 67. Kā reģistrēt biļetes un kvītis?
 68. Kvīšu un biļešu noformēšana, rekvizīti.
 69. Pārskatu iesniegšana VID.
 70. Kad saimnieciskā darbība izbeigta.
 71. Par kādiem pakalpojumiem un precēm iesniedz biļetes un kvītis?
 72. Ko darīt ar lielu kasi?
 73. Kādas sekas iestājas par izmestajiem čekiem?
 74. Iztrūkums jeb zādzība. Kā rīkoties? PVN un UIN ietekme.
 75. Aizliegums veikt skaidrās naudas darījumus, ja ir parāds.
Atbildes uz jautājumiem.

Lektore: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Žurnāla „Nodokļi & Komercija” redaktore., viena no vadošajām nodokļu ekspertēm Latvijā,  Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, (sertifikāts Nr.107), rakstu autore žurnāliem: „Praktiskais Latvietis”, „Latvijas Vēstnesis”, „iFinanses”. Grāmatas „Komersanta ABC” autore

Maksa: EUR 75


 
LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde