lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

Jaunums budžeta iestādēm!
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma, proliferācijas
finansēšanas novēršanas un Starptautisko un nacionālo sankciju sistēma
Citi saistītie jautājumi, kurus jāiesūta iepriekš.
Lektore: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Grāmatas „Komersanta ABC” un "Kā ietaupīt nodokļus" autore
Maksa par NILLNS metodisko materiālu: EUR 100
Piedāvājam individuāli izstrādāt NILLNS, par maksu vienojoties atsevišķi.
Piedāvājam veikt darījumu partneru risku analīzi, izpēti un uzraudzību.
Izvērsta programma Sadaļā Grāmatvežiem vai rakstiet uz e-pastu info@letija.lv

 
LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde