lv | ru | en

Mēneša aktualitāte

Jaunums!
Darbs ar mācību grāmatām un aktuālo gramatikā
30. jūnijā no 10.00 līdz 14.30
LATVIEŠU LIETIŠĶĀS VALODAS AKTUALITĀTES
Mērķauditorija: komunikācijas speciālisti, projektu vadītāji, atbildīgie par līdzdalību un sadarbību ar sabiedrību, politikas plānotāji, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, korektori, tulki, personāldaļu vadītāji un darbinieki, biroja administratori, pašvaldību darbinieki, sekretāri, lietveži, reklāmas aģentūru darbinieki u.c. interesenti.
Mērķis: piedāvāt pārskatu par lietišķās valodas aktualitātēm, pamatā izmantojot valodas līmeņu teoriju, proti, valodas elementu strukturālo dalījumu, kā arī paralēli teorijas apguvei darboties praktiski, analizējot dažādus valodas prakses piemērus.
Programma:
1.       Nacionālā valoda, tās noslāņošanās
2.      Valodas hibridizācija, kalki valodas praksē
3.      Valodas nepilnības un to klasificēšana
4.      Pareizrakstības aktualitātes
4.1.       Lielo sākumburtu lietošanas principi
4.2.      Uzvārdu rakstības noteikumi
5.      Vārddarināšanas nepilnības
5.1.       Atvasinājumu izvēle
5.2.      Salikteņu semantika
6.      Formveidošanas nepilnības
6.1.       Nomenu (lietvārds, īpašības vārds) gramatisko kategoriju izvēle
6.2.      Darbības vārda gramatisko kategoriju izvēle
6.3.      Divdabju formu lietojums
6.4.      Prievārdu izvēle
7.      Sintakses nepilnības
7.1.      Gramatiskā centra izveide
7.2.      Vārdu secība
7.3.      Noliegums teikumā
7.4.      Liekvārdība
8.      Leksikas izvēles nepilnības
8.1.       Svešvārdi
8.2.      Termini un profesionālismi
Gaidām iepriekš sagatavotus jautājumus!
Lektore: Dr. philol. , doc.Inta Urbanoviča, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra
Maksa: EUR 75

LETIJA MC © 2016. web lapas izstrāde